ศาลจังหวัดสมุทรสาคร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดสมุทรสาคร Samutsakhon Provincial Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

นางพนิดา อรรคเศรษฐัง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรสาคร ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ฯ

นางพนิดา อรรคเศรษฐัง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล   จังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรสาคร ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ฯ


เอกสารแนบ