ศาลจังหวัดสมุทรสาคร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดสมุทรสาคร Samutsakhon Provincial Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เมื่อวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา นางสาวสิริรำไพ พวงเสรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง อ่านต่อ...

เมื่อวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา นางสาวสิริรำไพ  พวงเสรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง อ่านต่อ...


เอกสารแนบ