ศาลจังหวัดสมุทรสาคร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดสมุทรสาคร Samutsakhon Provincial Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นางสาวสิริรำไพ พวงเสรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราว อ่านต่อ...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นางสาวสิริรำไพ  พวงเสรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราว อ่านต่อ...


เอกสารแนบ