ศาลจังหวัดสมุทรสาคร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดสมุทรสาคร Samutsakhon Provincial Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสาวสิริรำไพ พวงเสรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐”

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสาวสิริรำไพ  พวงเสรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐”


เอกสารแนบ