ศาลจังหวัดสมุทรสาคร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดสมุทรสาคร Samutsakhon Provincial Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 41
ผบ.1543/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.278/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.469/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.470/61
นัดพร้อมสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.5115/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.900/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.1064/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 10
พ.1353/60
สืบพยานโจทก์ (ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.138/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.165/61
ชี้กำหนดนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.171/61
ไต่สวนคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.276/61
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.566/61
ไกล่เกลี่ยชี้กำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.715/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.763/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
พ.774/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.00 น.
พ.775/61
ไต่สวนค3
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.00 น.
พ.776/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.00 น.
พ.777/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
พ.778/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
พ.812/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.813/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
พ.851/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.857/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
อ.1709/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.1803/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.1820/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.2026/60
ฟังคำสั่งอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2497/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.2795/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.298/61
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.332/61
สืบพยานโจทก์ (ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.3531/58
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.375/61
สืบพยานโจทก์(ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.4337/60
ฟังผลชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.5372/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 10
อ.5635/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.5888/60
สืบพยานโจทก์ (ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.6187/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.00 น.
อ.6832/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
อ.7420/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.