ศาลจังหวัดสมุทรสาคร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดสมุทรสาคร Samutsakhon Provincial Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 64
ผบ.2287/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.3
ผบ.2496/60
นัดพิจาณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.3459/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.3
ผบ.3473/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.3
ผบ.3964/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.4185/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
ผบ.49/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ.5776/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.5845/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.3
ผบ.5870/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.60/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ.6010/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.3
ผบ.6012/60
ไกล่เกลี่ยกำหนดประเด็นสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 10
ผบ.61/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ.62/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ.63/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ.6561/60
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.6562/60
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.6563/60
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.6718/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.6719/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.6720/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.6721/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.6722/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.6723/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.6724/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.9/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
พ.1036/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.1086/60
ไกล่เกลี่ยชี้กำหนดนัด
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 10
พ.109/60
ฟังคำพิพากษา(ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ.1139/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.123/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.1237/60
ชี้กำหนดนัดสืบพยานฟังผลการไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.1270/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.1301/60
ไกล่เกลี่ยกำหนดนัด
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.1451/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.1486/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.18/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
พ.608/60
ไกล่เกลี่ยชี้กำหนดนัด
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 10
พ.642/60
ไกล่เกลี่ยชี้กำหนดนัด
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.723/60
ไกล่เกลี่ยหรือกำหนดนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.811/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
พ.822/60
นัดพร้อมชี้กำหนดนัด
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.856/60
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.888/60
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.916/60
ไกล่เกลี่ยกำหนดนัด
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 10
พ.926/60
ไกล่เกลี่ยกำหนดนัด
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ม.8/60
ฟังคำพิพากษรหรือคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.3
อ.2498/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
อ.2862/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.3065/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 10
อ.3642/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.3881/51
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.4001/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
อ.4085/53
นัดพร้อมฟังผลชำระหนี้ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.5103/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.5233/60
สืบพยานจำเลย(ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.5658/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.5768/60
ฟังคำพิพากษาคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.6521/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.6539/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.7537/59
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 10
อ.7869/59
สืบพยานจำเลย(ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.940/59
สืบพยานโจทก์-โจทก์ร่วม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.