ศาลจังหวัดสมุทรสาคร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดสมุทรสาคร Samutsakhon Provincial Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 35
ขบ.26/61
ฟังคำพิพากษาคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
คม.5/60
สืบพยานจำเลย(ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.1588/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.1633/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.00 น.
ผบ.1684/61
นัดทำสัญญายอมหรือสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.1881/61
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.1147/60
นัดพร้อมชี้กำหนดนัด
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.1492/58
ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.3
พ.167/61
สืบพยานโจทก์ทั้งสอง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.181/55
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.28/61
นัดพร้อมเพื่อกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.512/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.553/61
ชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.567/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.627/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.3
พ.767/61
ชี้กำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.933/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.937/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.948/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
พ.949/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
พ.950/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
พ.951/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
พ.952/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
พ.953/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
พ.958/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.1405/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.1800/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.3
อ.2078/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.2238/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.2239/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.239/61
นัดพร้อมฟังผล
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.3507/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.3
อ.3568/49
นัดพร้อมหรือนัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.3
อ.363/61
สืบพยานโจทก์จำเลย(ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.6022/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.