ศาลจังหวัดสมุทรสาคร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดสมุทรสาคร Samutsakhon Provincial Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 38
ผบ.1451/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
ผบ.1452/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
ผบ.155/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.303/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.4989/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.3
ผบ.6028/60
นัดพิจารณาหรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.6972/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
พ.1147/60
ไกล่เกลี่ยชี้กำหนดนัด
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.1411/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.1513/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ.2489/49
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.286/61
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.601/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.619/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.00 น.
พ.620/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.00 น.
พ.621/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.00 น.
พ.622/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.00 น.
พ.623/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
พ.624/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
พ.644/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
พ.648/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.00 น.
พ.687/60
สืบพยานจำเลย (ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.722/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.749/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.862/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.883/60
สืบพยานโจทก์-จำเลยทั้งสอง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1230/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.1256/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.1258/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.00 น.
อ.1474/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.2475/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
อ.4139/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.4977/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.5215/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.5531/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.6022/60
สืบพยานโจทก์(ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.6750/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.9420/51
นัดพร้อมฟังผลผ่อนชำระฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.