ศาลจังหวัดสมุทรสาคร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดสมุทรสาคร Samutsakhon Provincial Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 37
อ.3056/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
พ.391/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.987/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.988/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1560/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1669/60
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1709/60
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.1961/60
ดพร้อม/ฟังผลผ่อนชำระ
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1962/60
นัดพร้อม/ฟังผลผ่อนชำระ
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.2616/53
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการผ่อนชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.2651/60
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3562/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.3642/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
อ.3763/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
อ.4085/53
นัดพร้อม/ฟังผลการผ่อนชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.4136/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
อ.4151/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
อ.4198/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
อ.4217/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
อ.4747/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
อ.5733/59
ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.6790/58
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.71/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.899/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.925/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2055/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.6832/59
สืบพยานจำเลยที่ 4 ถึงที่ 7
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1005/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1012/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.1196/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.163/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.591/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.743/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
อ.5134/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1185/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.2142/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.2143/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)