ศาลจังหวัดสมุทรสาคร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดสมุทรสาคร Samutsakhon Provincial Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 62
อ.6126/50
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2286/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.5135/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.584/60
นัดพร้อมฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2297/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3716/60
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1229/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1262/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5491/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5492/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5493/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5494/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5495/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5496/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5504/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5978/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5979/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5980/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6085/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6086/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6087/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6088/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6089/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6090/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6140/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6141/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6142/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6143/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6144/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6145/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6146/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6147/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1261/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1292/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1071/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1630/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1787/57
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2038/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.257/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2687/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3898/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
อ.3910/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
อ.4630/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4652/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.5403/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.5658/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.5822/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.6001/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7869/59
สืบพยานโจทก์(ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 1
ล.18/34
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ -
ขค.6/60
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1079/58
ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 7
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1149/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.45/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.608/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.633/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.633/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.98/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1731/58
นัดฟังผลการผ่อนชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ -
พ.491/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.768/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)